Czym się zajmuję?

Jako lekarz specjalista psychiatrii oferuję pomoc lekarską pacjentom w leczeniu takich chorób i zaburzeń jak:

 • depresje
 • alkoholowe zespoły abstynencyjne
 • zaburzenia lękowe, napady paniki
 • psychozy ponarkotykowe
 • psychozy poalkoholowe
 • schizofrenia
 • zaburzenia nastroju dwubiegunowe, nawracające
 • zaburzenia osobowości
 • padaczka
 • upośledzenie umysłowe
 • otępienia, choroba Alzheimera
 • anoreksja
 • bulimia
 • Częste objawy zgłaszane przez pacjentów lub osoby bliskie:

  • obniżenie nastroju, smutek, zniechęcenie, czarne myśli, rezygnacja, myśli samobójcze, melancholia
  • lęki, niepokoje, koszmary senne, kołatanie serca
 • przewlekłe bóle brzucha
 • zaburzenia pamięci
 • urojenia, halucynacje
 • drżenie rąk, zwidy, wzmożona potliwość, drażliwość, wybuchowość
 • hipochondria
 • histeria
 • zaburzenia zachowania u osób starszych
 • agresja
 • Wystawiam i realizuję:

  • Recepty na leki refundowane
  • Zaświadczenia do ZUS (N-9),
  • Zaświadczenia do Komisji do spraw orzekania o niepełnosprawności
  • Zaświadczenia o stanie zdrowia do Sądu (Świadectwa zdrowia)
 • Usprawiedliwienia nieobecności w pracy, szkole
 • Zaświadczenia dla lekarza POZ
 • Zlecenia iniekcji
 • Skierowania do Szpitala, Kliniki psychiatrycznej
 • Skierowania do Ośrodka leczenia uzależnień
 • Skierowania na badania specjalistyczne
  (w tym tomografia, rezonans)