Kontakt

Wojciech Marcinowicz, lekarz psychiatra

Praktyka lekarska:

ul. Bolesława Prusa 2

57-402 Nowa Ruda

Rejestracja:

tel. 48 516 206 444

Nowa Ruda, ul. Bolesława Prusa 2

Gabinet Psychiatryczny przy Centrum Pomocy Psychiatryczno – Psychologicznej „PERSONA”

ul. Andrzeja Szmidta 15

58-300 Wałbrzych

Rejestracja:

tel. 500 327 070

Nowa Ruda, ul. Bolesława Prusa 2